Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej w Polityce Prywatności.
TANIAKASA.COM
Dzisiaj jest Wtorek, 25 września 2018

Odczyt pamięci fiskalnej w urządzeniu fiskalnym

W jaki prawidłowy sposób zakończyć pracę w trybie fiskalnym ?Zakończenie pracy urządzenia w trybie fiskalnym ( nazywane potocznie odczytem zawartości pamięci fiskalnej ) może nastąpić w kilku sytuacjach :

zaprzestania użytkowania urządzenia fiskalnego ( tzw. likwidacja stanowiska sprzedaży ),
zapełnienia modułu pamięci fiskalnej,
awarii modułu pamięci fiskalnej,
zakończenia działalności gospodarczej.

Regulują to przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, z późniejszymi zmianami. W myśl powyższych przepisów, jeśli wystąpi fakt zaprzestania użytkowania urządzenia w trybie fiskalnym, podatnik obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Urzędu Skarbowego o tym fakcie, składając wniosek o wyznaczenie terminu odczytu zawartości pamięci fiskalnej. O 

Zakończenie działalności urządzenia w trybie fiskalnym, bez dokonania odczytu zawartości modułu fiskalnego może skutkować dotkliwą grzywną. Kodeks Karny Skarbowy przewiduje bowiem karę za brak zawiadomienia organu podatkowego:


Art. 80 KKS

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. § 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.


Ważne !

Jeżeli chcemy uzyskać zwrot za więcej niż jedną kasę / drukarkę fiskalną to w określonych w rozporządzeniu terminach musimy zainstalować co najmniej 1/5 ( w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych ) liczbę kas / drukarek rejestrujących, która została zgłoszona do urzędu skarbowego. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca instalujemy kolejne kasy / drukarki rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu.

np. kupując trzy kasy fiskalne - pierwszą zgłaszamy od 25.03.2013, drugą musimy kupić i ufiskalnić nie później niż 01.04.2013, trzecią musimy kupić i ufiskalnić nie później niż 01.05.2013.
Procedura związana z odczytem pamięci fiskalnej :a) pobieramy druk znajdujący się powyżej, uzupełniamy i składamy najlepiej osobiście we właściwym urzędzie skarbowym ( druk możecie też Państwo w momencie kiedy spotkamy się w urzędzie skarbowym w celu wyrejestrowania urządzenia - chyba że urzędnik zażyczy sobie inaczej ).


Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej

pobierz z naszego serwerab) Podczas wizyty w us lub telefonicznie umawiamy termin odczytu swojego urządzenia i niezwłocznie informujemy o tym fakcie serwis :). Odczyt prosimy umawiać pomiędzy godzinami 9 - 14. Podczas ustalania terminu odczytu prosimy zachować minimum tygodniowy okres wyprzedzenia.

np. dzwoniąc 1 lutego do urzędu termin odczytu ustalamy najwcześniej na 8 lutego.


c) po ustaleniu daty odczytu urządzenie niezwłocznie dostarczacie Państwo do nas w celu wykonania odczytu zawartości fiskalnej a w przypadku niemożności wykonania odczytu spowodowanego np. poważną awarią urządzenia - sporządzenia odpowiedniego protokołu dla urzędu skarbowego.

Uwaga

jeżeli urządzenie nie zostanie dostarczone do naszej firmy na minimum trzy dni robocze przed ustaloną datą odczytu, może dojść do sytuacji w której nie zdążymy odczytać pamięci co w efekcie doprowadzi do konieczności przesunięcia terminu w urzędzie skarbowym.


d) Spotykamy się w umówionym terminie na odczycie podczas którego urzędnik na podstawie sporządzonych przez nas wydruków bądź protokołu, sporządza odpowiedni dokument i wyrejestrowuje urządzenie z ewidencji urzędu skarbowego.wstecz Drukuj stronę