Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej w Polityce Prywatności.
TANIAKASA.COM
Dzisiaj jest Piątek, 14 grudnia 2018

Programy dla firm Symplex - oferta

Program Small Business przeznaczony jest do kompleksowej obsługi małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych posiadających urządzenia fiskalne.

Mimo swej wszechstronności program jest łatwy w obsłudze, posiada przyjazną platformę komunikacji z użytkownikiem, a co najważniejsze doskonale sprawdza się w codziennej praktyce. Program wyposażony jest w szerokie możliwości raportowania, a wśród jego szczególnych cech należy wymienić dużą elastyczność pozwalającą na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Modułowa konstrukcja programu pozwala na dopasowanie możliwości programu do potrzeb klienta. Wraz ze wzrostem firmy program będzie rósł wraz z tobą dzięki zainstalowaniu kolejnych modułów. Najprostsza wersja programu wystarcza do prowadzenia magazynu, fakturowania i obsługi drukarki fiskalnej. W miarę rozwoju firmy możesz spiąć ze sobą w sieć kilkudziesięciu sklepów i w wygodny sposób nimi zarządzać. Rozszerzenia programu pozwalają na :

jednoczesną pracę na wielu stanowiskach,
raportowanie,
księgowanie,
obsługę kas fiskalnych8,
połączenie wielu placówek z centralą,
zdalny dostęp do firmy z każdego miejsca na świecie.


Korzyści płynące z komputeryzacji firmy


Poniżej prezentujemy państwu podstawowe korzyści płynące z komputeryzacji swojej firmy.


Przejście na system kodów kreskowych

W wyniku tej operacji zbędne staje się metkowanie towarów fabrycznie oznaczonych kodami przez producentów. Sprzedaż sprowadza się do identyfikacji towarów poprzez ich kod kreskowy. Dużo łatwiejsza jest przecena towarów i inwentaryzacja.


Łatwy dostęp do informacji

Za pomocą jednego klawisza otrzymasz kluczowe informacje handlowe: wartość obrotu, zysku, uzyskanej marży, itp. Jest to szczególnie cenne zważywszy, iż każdy dokument do systemu wprowadza się tylko raz, uzyskując w zamian bardzo szybki dostęp do ogromnej ilość informacji.


Przyjęcie dostawy i szybkie umarżowienie towarów

Wprowadzenie faktury zakupu do komputera pozwala na łatwe, automatyczne ustalenie cen sprzedaży towarów w oparciu o podany procent marży ( narzutu ) i cenę zakupu towarów. Jedną z zalet jest stosunkowo łatwe rozbicie opakowań zbiorczych wraz z ich cenami na ilości i ceny jednostkowe, jakimi posługuje się sklep. W trakcie operacji program pokazuje procent marży (narzutu), ceny jednostkowe sprzedaży, zysk jaki uzyskamy po sprzedaży towarów.Wprowadzenie tych danych do komputera można usprawnić na kilka sposobów :

poprzez wczytanie faktury otrzymanej od dostawcy w formie elektronicznej ( pendrive lub Internet ),

posłużenie się inwentaryzatorem poprzez wczytanie kodów kreskowych z opakowań,

posłużenie się skanerem kodów kreskowych do odczytania kodów z opakowań.


Wydruk etykiet na półki oraz zaprogramowanie kas fiskalnych

Wprowadzenie cen sprzedaży oraz kodów kreskowych do obiegu wewnętrznego systemu umożliwia automatyczne wysłanie do kasy fiskalnej towarów nowych oraz przecenionych. Wymiana etykiet cenowych polega na komputerowym wydrukowaniu nowych etykiet na drukarce zwykłej lub specjalizowanej. Jednocześnie program ustala i drukuje ceny w jednostkach odniesienia (SI), które zostały wprowadzone nowymi przepisami w związku z wejściem do Unii Europejskiej. Reasumując, czas przyjęcia nowej dostawy w związku z pominięciem metkowania towarów oraz szybkim wyszukaniem ich, umarżowieniem oraz zaprogramowaniem urządzeń służących do sprzedaży ulega znacznemu skróceniu.


Przyspieszenie sprzedaży i zmniejszenie ilości błędów

Posługiwanie się kodami kreskowymi oznacza, iż na stanowisku sprzedaży można identyfikować towary za pomocą skanerów kodów podłączonych do kasy fiskalnej lub do komputera. Kasjerka zamiast wystukiwać ceny towarów przesuwa je przed skanerem, co jest czynnością prostą i szybką, a także znacznie redukującą ilość błędów związanych z ręcznym wystukiwaniem cen. To właśnie ten element komputeryzacji najczęściej dostrzegany jest w hipermarketach. Po dokonanej sprzedaży program automatycznie odbiera z kas i drukarek fiskalnych informację o ilości i wartości sprzedanych towarów na bieżąco uaktualniając ich zapas w komputerowym magazynie. Przy pomocy sprawdzarki cen klienci sami mogą sprawdzać ceny produktów dostępnych w sklepie.


Zastosowanie wag metkujących

Część towarów, które nie posiadają kodów kreskowych ( mięso, warzywa ) można ometkować kodami wagowymi. Kody te umożliwiają jednoczesną identyfikację towaru wraz z podaniem jego ilości. Ometkowanie w ten sposób towary ważone sprzedajemy tak samo, jak pozostałe. System komputerowy pozwala również na szybkie zaprogramowanie wag metkujących.


Wielokrotne przyspieszenie inwentaryzacji

Użycie inwentaryzatorów lub skanerów kodów kreskowych diametralnie skraca czas tej operacji i drastycznie zmniejsza ilość pomyłek. Sprawna organizacja oraz zastosowanie w/w urządzeń pozwala na uniknięcie ręcznego spisywania towarów i - co najmniej trzykrotne - przyspieszenie operacji. W średniej wielkości sklepie może to być jedna noc, a nawet popołudnie. Ilość błędów jest minimalna, a ponadto program sporządza bardzo czytelny wydruk zawierający spis ilościowy oraz wartościowy posiadanych towarów.


Kontrola pracowników

System komputerowy na bieżąco pokazuje zapas posiadanych towarów. Pozwala to na wyrywkową kontrolę faktycznych ilości poszczególnych towarów i natychmiastowe ujawnianie niezgodności. Program wylicza wartość istniejącej różnicy, a prowadzona historia obrotu towarem pozwala na wyjaśnienie przyczyn jej powstania. Raporty kasjerów Z umożliwiają dokładne rozliczenie sprzedawców z ich utargu.


Tworzenie zamówień

Program posiada opcje analizujące rotację i zapas asortymentu. Tym samym, za pomocą prostych działań, można uzyskać listę towarów, które należy zamówić. Program wykonuje to w oparciu o analizę sprzedaży poszczególnych produktów w ostatnim okresie oraz aktualnego ich zapasu. W ten sposób możliwe jest automatyczne ustalenie zamówienia, tak aby powstały zapas wystarczył na wskazaną ilość dni. Jednocześnie, w oparciu o ostatnie ceny zakupów, program szacuje kwotę do wydatkowania. Wskazane są również towary, których zapas jest zbyt duży w stosunku do zadeklarowanej częstotliwości dostaw.

Umiejętne posługiwanie się tą opcją pozwala na zmniejszenie zapasów, co oznacza uwolnienie kapitału zamrożonego w magazynie i poszerzenie asortymentu bez dodatkowych kosztów. Stworzone przez program zamówienie - po zweryfikowaniu i poprawieniu - można wydrukować, nagrać na dyskietkę lub wysłać internetem do dostawcy.


Posługiwanie się elektroniczną ofertą dostawcy

Cenniki naszych dostawców możemy uzyskać drogą internetową lub poprzez pendrive, email, płytę CD. Posiadanie cennika pozwala na wcześniejsze, staranne zaplanowanie zakupów. Program identyfikuje towary z hurtowni z posiadanym w sklepie asortymentem, pokazując ich aktualną cenę zakupu, dostępność, a także promocje i nowości. Operowanie danymi zawierającymi kilka tysięcy pozycji jest o wiele łatwiejsze na ekranie komputera, niż na papierowym wydruku uzyskanym od dostawcy.


Natychmiastowa analiza wyników

Komputer gromadzi wszystkie dokumenty w swojej pamięci. Dzięki temu wiemy praktycznie wszystko o naszym sklepie. Przykładowo możemy sprawdzić, jaki dzisiaj był zysk, średnia marża, ilość klientów, wartość średniego koszyka, które towary sprzedają się najlepiej, a które kiepsko. Możliwości w uzyskiwaniu informacji i dowolnych analiz są w zasadzie ograniczone tylko potrzebami i wyobraźnią użytkownika. Podstawowe dane to obrót, zysk, koszt własny sprzedaży i uzyskana marża w różnych zestawieniach:

poszczególnych towarów,

osób sprzedających,

godzin i dni tygodnia,

okresów,

producentów,

dostawców,

kategorii.

Przykładowo możemy ustalić, w jakich godzinach sklep ma najwięcej klientów i zgodnie z tą informacją sterować liczbą obecnych pracowników i czasem pracy sklepu, a także nagradzać pracowników najwydajniej pracujących. Dowiemy się również, jakie towary przynoszą nam największe zyski, a jakie przyciągają klientów, na jakie godziny oraz dni tygodnia przypada szczyt sprzedaży poszczególnych pozycji. Będziemy dysponować informacją na temat tego, co kupują klienci lepiej oraz gorzej sytuowani i którzy z nich odwiedzają nasz sklep najczęściej oraz w jakich porach dnia. Wiedza o typowym kliencie ma decydujące znaczenie na dobór asortymentu. Możemy także dokonać porównania towarów w obrębie zdefiniowanych kategorii i ustalić, które z nich są chętniej kupowane, a które stanowią tylko tło zalegając i blokując miejsce na półkach.
Eliminacja towarów mało atrakcyjnych to nie tylko zwolnienie miejsca na półkach, ale również uwolnienie zamrożonego kapitału, wymiana asortymentu i uniknięcie przeterminowania produktów. Obserwując wielkość obrotu ze względów na dostawców możemy się pokusić się o zmniejszenie ich liczby na rzecz zwiększenia obrotów oraz renegocjacje cen zakupu. Śledzenie obrotu ze względu na producentów daje wiedzę na temat tego, w jakich kategoriach wiodą oni prym, a co za tym idzie, które towary w ich ofercie warte są uwagi, a które wręcz przeciwnie.


Rozliczenie kontrahentów

Program prowadzi kartotekę obrotów dla każdego z kontrahentów. Umożliwia to bieżące śledzenie obrotów, zadłużenia i terminów płatności. System wystawia i drukuje dokumenty Kp, Kw, ponaglenia, wezwania do zapłaty, oblicza odsetki za zwłokę dla faktur niezapłaconych oraz zapłaconych po terminie, sporządza zestawienia długów przeterminowanych i potwierdzenia sald.


Stany kas gotówkowych i kont bankowych

Wystawione dokumenty Kp, Kw oraz przelewy bankowe pozwalają na śledzenie i kontrolowanie stanów kas i kont. Drukowane są raporty kasowe i bankowe w sposób umożliwiający kontrolę zgodności wystawionych dokumentów z końcowymi i początkowymi stanami kas i kont.
Polecenia przelewów można nadrukowywać na oryginalnych formularzach bankowych.


Stan firmy

Program tworzy raport pozwalający na szybką ocenę kondycji firmy. Wydruk zawiera informacje o kapitale zgromadzonym w firmie pod różnymi postaciami, jak również o jego zmianach w zadanym okresie.
Wartość kapitału jest sumą stanów kas i kont bankowych, długów i wierzytelności oraz wartości zapasów zgromadzonych w magazynie. Każda operacja kasowa, bankowa, regulacja długu czy też zakup lub sprzedaż oznacza zmianę struktury kapitału. Dodatkowo system pokazuje istotne szczegóły: strukturę długów ze względu na przeterminowanie, wartość zakupów z podziałem na rodzaj kosztu, wartość sprzedaży z wyliczeniem zysku i marży.

Obsługiwane - kasy fiskalne
Obsługiwane - drukarki fiskalne
Obsługiwane - wagi metkujące
Obsługiwane - inwentaryzatory
Obsługiwane - sprawdzarki cen
Obsługiwane - dystrybutory paliw
Obsługiwane - terminale płatnicze
Obsługiwane - drukarki kuchenneSmall Business - wersja miniSmall Business - wersja mini

Wersja Mini jest jest dedykowana głównie do małych firm, poszukujących taniego programu do fakturowania w obrocie krajowym, bez konieczności prowadzenia rozliczeń z kontrahentami czy robienia inwentaryzacji.

W przypadku, gdy w miarę rozwoju firmy, będzie potrzeba skorzystania z większej funkcjonalności, można rozszerzyć program o dodatkowe możliwości.
Program Small Business - wersja mini


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - wersja mini w odniesieniu do podstawowej wersji sprzedaż.Menu Miesiące :

wybierz miesiąc,

operacje na bazie danych,

instalacja konfiguracja ( dane firmy, hasła, definiowanie EURO - aktualny kurs, stawki VAT, grupy towarowe, kategorie
konfiguracja magazynu, numeracja dokumentów ),

drukarki ( drukarka zwykła, drukarka fiskalna ),

inne urządzenia : skaner kodu kreskowego ( definicje kodów wagowych ), wagi kalkulacyjne, klawiatura ekranowa,

funkcje serwisowe : przelicz magazyn, usuwanie danych; Połączenie ze zdalnym serwisem.


Menu Tabele :

Sprzedaż ( faktury krajowe, korekty, paragony, faktury dla osób, zwroty do paragonów, WZ, wydania zafakturowane ),

Kontrahenci ( spis firm, spis osób fizycznych, Magazyny, Przychody wewnętrzne, Rozchody wewnętrzne .


Small Business - wersja sprzedażSmall Business - wersja sprzedaż

Wersja Sprzedaż stanowi podstawową wersję programu firmy Symplex i jest dedykowana do wszystkich zarówno małych jak i dużych firm. Program stworzony został z myślą o pełnej obsłudze sklepu.

W przypadku, gdy w miarę rozwoju firmy, będzie potrzeba skorzystania z większej funkcjonalności, można rozszerzyć program o możliwość pracy wersji w sieci lub poszerzyć o poszczególne moduły opisane poniżej.Program Small Business - wersja sprzedaż


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - wersja sprzedaż.


Prowadzi sprzedaż w różnych formach ( faktury w obrocie krajowym i zagranicznym, paragony, WZ, sprzedaż bez rachunkowa, noty obciążeniowe, umowy stałe, raporty z kas fiskalnych, zamówienia od odbiorców ),

umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży w cenach netto i brutto,

umożliwia pracę w opcji szybkiego wystawiania paragonów,

umożliwia wprowadzanie zakupów wg dokumentów w cenach netto i brutto ( faktury w obrocie krajowym i zagranicznym, faktury rolnicze, PZ, zamówienia ),

prowadzi rejestr kontrahentów z podziałem na firmy i osoby fizyczne z bieżącym saldem transakcji i płatności,

umożliwia obsługę systemów rabatowych i lojalnościowych z transakcjami pre-paid włącznie,

umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej z możliwością prowadzenia do 100 magazynów, rozszerzona o produkcję ( przychody i rozchody wewnętrzne, receptury), przesunięcia między magazynowe i filialne,

prowadzi do 20 kas firmy z rejestrem wpłat i wypłat kasowych (wystawianie KP, KW),

prowadzi do 20 banków firmy z rejestrem wpłat i wypłat na konta bankowe, wystawianie poleceń przelewów i przekazów bankowych, wczytywanie przelewów z pliku i eksport przelewów do systemów bankowych,

pokazuje dłużników i wierzycieli wraz ze szczegółowymi rozliczeniami,

tworzy raporty o szerokim zakresie analizy: ze sprzedaży, zakupów, kasowe, magazynowe, z produkcji, techniczne i inne,

sporządza ewidencję VAT,

umożliwia wykonanie Inwentaryzacji - protokół różnic, spis towarów z dodatkową możliwością wyszczególnienia dostaw, z jakich pochodzą towary, oraz inne ujęcia danych o towarach,

współpracuje z wszystkimi dostępnymi drukarkami fiskalnymi a także z drukarkami zwykłymi, drukarkami etykiet, drukarkami kuchennymi,
   
współpracuje ze skanerami kodów kreskowych z możliwością definiowania kodów wagowych,

obsługuje sprawdzarki cen, wagi kalkulacyjnych, inwentaryzatory, i inne urządzenia,

jest możliwość samodzielnego tworzenia wzorów dokumentów, ( faktury, rachunku, z dodaniem logo firmy itp. ) drukowanie polskich znaków na dowolnej drukarce obecnej na naszym rynku, drukowanie kodów kreskowych,

exportuje i importuje dane w bardzo szerokim zakresie : do i z innych programów, formatu DBF, TXT, EDI, uniwersalny, urządzenia mobilne i eksport do sklepu internetowego,

umożliwia dostosowanie dostępu do danych i uprawnień do zakresu pracy osób obsługujących.

współpracuje prawie ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi dostępnymi na rynku polskim.


Small Business - moduł samodzielne stanowiska POSSmall Business - moduł samodzielne stanowiska POS

Wersja programu pod nazwą "Samodzielny POS" dedykowana jest dużym sklepom spożywczym, które prowadzą sprzedaż za pomocą drukarek fiskalnych.

Jej przeznaczeniem jest zabezpieczenie pracy sklepu w czasie, gdy serwer jest wyłączony. Pozwala to zachować odpowiednie bezpieczeństwo systemu, a także umożliwia dokonanie zmian w konfiguracji sieci i wykonanie czynności serwisowych w ciągu dnia, w trakcie normalnej pracy sklepu.Program Small Business - moduł samodzielne stanowiska POS


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - modułu samodzielne stanowiska POS.


POS jest samodzielnym stanowiskiem sprzedaży, które do właściwego funkcjonowania nie potrzebuje bieżącej komunikacji z serwerem, ze względu na to, iż posiada własną bazę danych. Baza POS-a, gdy ten "widzi" serwer, jest na bieżąco uaktualniana o zmiany wprowadzane do bazy głównej serwera ( ceny, nazwy, kody czy też nowe towary ). W razie utraty łączności z serwerem POS uzupełnia swoją bazę o zmiany dokonane w międzyczasie przy ponownym nawiązaniu komunikacji. Program posiada zabezpieczenia na wypadek przerwania komunikacji w trakcie odbioru danych, jak również optymalizację umożliwiającą ograniczenie ilości przesyłanych danych do niezbędnego minimum.

Ponadto POS okresowo ( częstotliwość jest regulowana ) przekazuje wystawione paragony do bazy serwera. Każdy paragon niezależnie od tego, czy komunikacja jest realizowana czy też nie, składowany jest w bazie własnej POS-a.
Umożliwia to w razie potrzeby ponowne dosłanie paragonów, przy czym serwer odbierając po raz wtóry te same paragony sprawdza ich zgodność i zgłasza przypadki, gdyby ich wartość była inna niż pierwotnie wysłana.

Ilość POS-ów pracujących z jednym serwerem praktycznie jest nieograniczona i przy odpowiedniej wydolności serwera ( w dużych marketach powstają comiesięcznie kilkuset megabajtowe bazy ) podłączyć można nawet 20 stanowisk sprzedaży jednocześnie.

Możliwe jest jednoczesne używanie dwóch drukarek fiskalnych ( do "zwykłej" sprzedaży oraz sprzedaży alkoholu ) przy czym program sam potrafi wyłowić z paragonu i skierować odpowiednie towary na jedną lub drugą drukarkę. Do POS-a można także podłączyć wagę kalkulacyjną a także prowadzić sprzedaż z zastosowaniem kart rabatowych.


Przykładowa konfiguracja systemu do obsługi średniej wielkości marketu :

Program podstawowy np. Small Business wersja sprzedaż ( do serwera ) - x 1
Program Small Business moduł sieciowy ( do 10 stanowisk ) - x 1
Program Small Business wersja samodzielne stanowisko POS - x 5
Program Small Business moduł praca terminalowa - x 1


Small Business moduł - filie uproszczone i magazynoweSmall Business - moduł filie uproszczone i magazynowe

Wersja programu pod nazwą filie uproszczone i magazynowe to moduł programu, który umożliwia wymianę danych pomiędzy programami w obrębie centrali i placówek jednej firmy. Może działać jak w pełni autonomiczne placówki ( filie magazynowe ) lub przesyłać dane tylko w celach księgowych  ( filie uproszczone ).


Program Small Business - moduł filie uproszczone i magazynowe


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - moduł filie uproszczone i magazynowe.


Program umożliwia prowadzenie sprzedaży w kilku oddziałach firmy, a następnie konsolidację wystawionych dokumentów w jedną całość np. w celu ustalenia zobowiązań podatkowych. Każdy oddział, wyposażony w filie uproszczone lub magazynowe oraz moduł centrala, może dokonać importu dokumentów z innych oddziałów ( działając tym samym jako siedziba ). Jednocześnie każdy z takich programów może dokonać eksportu swoich dokumentów do innych oddziałów ( zachowuje się wtedy jak filia ). Programy nie wyposażone w moduł centrala mogą tylko eksportować swoje dokumenty.


W najprostszym wypadku idea współpracy pomiędzy filiami wygląda następująco :

Dokumenty z oddziałów przesyła się do siedziby firmy,

Na podstawie wszystkich zgromadzonych w siedzibie firmy dokumentów ( zarówno tych wystawionych w centrali jak również we wszystkich jednostkach filialnych ) ustala się wzajemne zobowiązania i drukuje wszystkie potrzebne dokumenty podatkowe.

W tym wypadku filia prowadzi swoją działalność w pełni autonomicznie. Oczywiście istnieje możliwość ograniczenia autonomii filii, a przedstawia to zamieszczony poniżej obieg dokumentacji :

W siedzibie firmy wprowadza się zakupy towarów.
Dokumentami przesunięć między filialnych przesuwa się towary do oddziałów filii.
Wraz z przesunięciami można przesłać cenniki narzucające ceny sprzedaży.
Przesunięte towary są sprzedawane przez filie.
Dokumenty sprzedaży z oddziałów przesyła się do siedziby firmy.
Na podstawie wszystkich zgromadzonych w siedzibie firmy dokumentów ustala się wzajemne zobowiązania i drukuje wszystkie potrzebne dokumenty podatkowe.

Filie uproszczone i magazynowe zostały opracowane z myślą o sieciach, gdzie w obrocie znajduje się duża liczba wysoko rotujących towarów. Świetnie spełniają swoją rolę np. w dużych sklepach spożywczych.

Filie magazynowe pozwalają dodatkowo analizować stany magazynowe poszczególnych filii i prowadzić scentralizowaną politykę zakupową. Te dwa rozwiązania filialne są przeciwieństwem filii POS, które są silnie scentralizowane.

Filie uproszczone - schemat działania
Filie uproszczone - schemat działania


Filie magazynowe - schemat działania
Filie magazynowe - schemat działania


Opis działania
 
Dokumenty - W trakcie przesyłania dokumentów z filii do siedziby, program importuje nie tylko dokumenty sprzedaży, lecz także faktury zakupów oraz dokumenty kasowe KP, KW oraz wyciągi bankowe. Tym samym możliwe jest rejestrowanie w filiach zapłat i wydatków ( filia może mieć własną kasę i konto bankowe ). Jednocześnie wraz z importem dokumentów rozpoznawani są kontrahenci, dzięki czemu możliwe jest dopisanie zadłużenia/wierzytelności konkretnym odbiorcom/dostawcom. Kontrahenci rozpoznawani są po NIP-ie firmy, przy czym nie są uwzględniane separatory dzielące poszczególne cyfry. Jeśli w centrali istnieje kilka firm o identycznym numerze NIP program w kolejnej fazie uwzględnia symbol kontrahenta. Jeśli kontrahent widniejący na dokumencie nie zostanie rozpoznany następuje automatyczne dopisanie go do rejestru kontrahentów.

UWAGA : Jeśli zadłużenie firmy zostanie uregulowane w filii informacja taka przechodzi do centrali wraz z przesłanymi dokumentami kasowymi i bankami firmy. Jednak jeśli jakiś dokument zostanie uregulowany w centrali filia nie jest o tym informowana. Z tego powodu procedura regulacji dokumentu powinna być przeprowadzana zawsze w miejscu wystawienia dokumentu. Działanie takie powinno obowiązywać w obu opisywanych rodzajach filii. W filiach uproszczonych nadsyłane dokumenty są importowane w centrali jako wpisy ręczne ( bez skutków magazynowych ). W związku z tym nie można na ich podstawie dokonywać analiz ( np. niewiarygodny będzie raport zysk i marża ). W filiach magazynowych natomiast istnieje powiązanie między dokumentami a magazynem nadesłanym z filii dlatego też dostępne jest pełne spektrum analiz.


Cenniki – centrala może wysłać cennik do jednostek podrzędnych. Pomaga to w prowadzeniu scentralizowanej polityki cenowej jak również pozwala uzyskać identyczne warunki akcji promocyjnych. W stosunku do MM wysyłanych/MM otrzymanych opcja ta pozwala na masowe przeceny towarów. Wraz z cennikami mogą być przesyłane również grupy towarowe i kategorie przydzielone poszczególnym towarom.

UWAGA :
Przy wczytywaniu cennika towary rozpoznawane są po symbolu. Cenniki zapisywane są do pliku, w którym nie ma wskazania na konkretną filię. W związku z tym można stworzyć jeden plik, z którego będą mogły skorzystać wszystkie filie ( np. umieścić go na serwerze ftp ).


MM Wysyłane – to dokumenty tworzone dla konkretnego punktu  (wybór konkretnej placówki jest wymuszony już przy rozpoczynaniu dokumentu ). Pozwalają one na przesunięcie do tej placówki wybranych towarów. W odróżnieniu od dokumentów przesunięć między magazynowych wewnętrznych, w skład MM wysyłanych mogą wchodzić towary ze wszystkich magazynów dostępnych w placówce wystawiającej. Dokumenty te mogą być tworzone zarówno w centrali jak i w filiach, a ich adresatami mogą być zarówno jednostki podrzędne jaki i centrala.


MM otrzymane – jest to tabela, w której wczytywane są dokumenty przesunięć między magazynowych nadesłane z innych punktów. Sam import jest w pełni definiowalny, dzięki czemu możemy wymusić identyfikacje towarów w poszczególnych magazynach czy wczytywać tylko wyszczególnione cechy towarów. Po odpisaniu tego dokumentu towary wchodzą na stan magazynu/ów.


Export magazynów – dzięki tej funkcji ( dostępnej tylko w wersji programu wyposażonej w moduł filii magazynowych ) możliwe jest przeprowadzanie analiz ekonomicznych w jednostkach nadrzędnych. Funkcja jest jednokierunkowa i odbywa się z filii do centrali. Centrala sama decyduje na które magazyny mają się wczytywać nadesłane przez filię dane. Jednocześnie dzięki zaimportowanym magazynom centrala zna stany filii i jeśli np. prowadzi zakupy dla wszystkich punktów jest w stanie tworzyć poprawne zamówienia.

UWAGA : Wraz z magazynem przesyłane są również kartoteki towarowe, jednak przesłaniu ulegają tylko magazyny zerowe z jednostek podrzędnych.


Small Business moduł - filie POSSmall Business - moduł filie POS

Filie POS są jednym z kilku rozwiązań opartych na programie Small Business, pozwalających na obsługę sprzedaży w sieci sklepów. Zostały opracowane z myślą o sieciach, gdzie w obrocie znajduje się niewielka liczba, nisko rotujących towarów. Świetnie spełniają swoją rolę np. w sklepach mięsnych, odzieżowych, obuwniczych lub w sklepach firmowych producenta  (np. piekarni ). Ze względu na ogromną ilość towarów i różnorodności wykonywanych operacji, nie zalecamy stosowania ich w dużych sklepach spożywczych.Program Small Business - moduł filie POS


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - moduł filie POS.


Filie POS znajdują zastosowanie w mocno scentralizowanych sieciach sklepów, gdzie większość czynności wykonywanych jest przez centralę ( zakupy, rozliczanie sprzedaży, zamawianie towarów, księgowość, itd ), a rola filii ogranicza się do sprzedaży tego co zostanie dostarczone przez centralę.

W centrali znajduje się stanowisko/stanowiska z programem Small Business w dowolnej wersji, z którego wysyłane są informacje o stanach magazynowych do filii oraz w drodze powrotnej odbierane dane dotyczące wielkości sprzedaży i rozliczeń z kontrahentami ( kasy got., banki ).

Filie natomiast wyposażone są w stanowiska POS ( Point Of Sale ) - składające się z komputera, drukarki fiskalnej i programu Small Business.

 
Działanie

Poniższy schemat obrazuje tryb pracy w sieci sklepów posługującymi się filiami POS. Poszczególne etapy opisanie są poniżej.

Filie POS - schemat działania
Filie POS - schemat działania


Zakupy centrali - centrala dokonuje zakupów towarów. Za pomocą faktury zakupu wprowadza je do magazyny głównego ( Magazyn 0 ) lub magazynów filii ( Magazyn 1, 2, ... ).

Dokumenty MM - towary z magazynu głównego dokumentami przesunięcia między magazynowego ( MM ) mogą być przesunięte do magazynów odpowiadających poszczególnym filiom.

Eksport magazynu - po wprowadzeniu towarów do magazynów filii, należy je wyeksportować: Filie -> Eksport/Import magazynów. Można w tym momencie zadecydować czy wyeksportowane będą magazyny do wszystkich filii czy wybiórczo. Każdy z magazynów zostaje zapisany w postaci pliku o nazwie: Filiamag.XXX, gdzie XXX oznacza numer magazynu/filii.

Import magazynu - w filii następuje wczytanie magazynu nadesłanego przez centralę: Filie -> Eksport/Import magazynów. Magazyn 0 zostaje w tym momencie zaktualizowany. Poprawność importu można sprawdzić w tabeli : Raport z importu magazynu.

Wszelkie zmiany naniesione w magazynie 0 zostaną odzwierciedlone w tabeli : Raport z importu magazynu z rozbiciem na poszczególne towary. Mówimy tu oczywiście o zmianach zasadniczych dla pracy filii, czyli o zmianach cen, stawek VAT i wprowadzeniu nowego towaru.

Informacje na temat modyfikacji poszczególnych towarów odnotowane zostają w polu opis, które może przyjąć trzy wartości: Nowy, Cena i VAT.

Dodatkowo w raporcie dostępna jest opcja drukowania etykiet co umożliwia szybkie wydrukowanie etykiet bądź przywieszek dla towarów nowych i zmienionych.

Raport został wyposażony w opcję porównującą zmiany wprowadzone w towarze, ze stanem poprzednim. Informacje wyświetlają się w dodatkowym okienku wywoływanym klawiszem F4.

Eksport sprzedaży - w ustalonym momencie ( np. na koniec dnia ), w filii wykonuje się wysyłkę informacji o dokonanej sprzedaży: Filie -> Eksport/Import sprzedaży. Paragony oraz faktury sprzedaży zostają wyeksportowane do centrali. Dane o sprzedaży zapisywane są w pliku: FilRRMM.XXX, gdzie RR oznacza rok, MM numer miesiąca, XXX numer filii.

Import sprzedaży
- centrala wczytuje nadesłane informacje z filii: Filie -> Eksport/Import sprzedaży. Paragony i faktury zostają odpisane z magazynu właściwego danej filii, dokumenty KP/KW, wpłaty i wypłaty na konto zostają odnotowane we właściwej kasie/koncie bankowym.

Zakupy własne filii - filia posiada możliwość dokonywania zakupów do założonego przez siebie magazynu ( innego niż Magazyn 0 ). Informacje o zakupach i sprzedaży dot. takiego magazynu eksportowane są do centrali, ale traktowane są jako wpisy ręczne.

Ograniczone zakupy filii - filia posiada możliwość dokonywania zakupów i wprowadzania ich do magazynu 0 ( głównego ), przy czym nie mogą to być nowe towary lecz tylko istniejące ( przysłane z centrali ).

Dokumenty RW/PW - podczas eksportu danych do centrali wysyłane są również dokumentu RW/PW wpływające na stan magazynu głównego w filii.

Żądanie przecen - możliwość zażądania dokonania przeceny towarów przez filię. Do tworzenia i wysyłania żądań służy tabela w menu Filie pt.: Żądanie dokonania przeceny. Po stronie centrali ta sama tabela służy do odbierania żądań z filii i nanoszenia zmian cen w magazynie.

Do tworzenia i wysyłania żądań służy tabela w menu Filie pt. : Żądanie dokonania przeceny. Po stronie centrali ta sama tabela służy do odbierania żądań z filii i nanoszenia zmian cen w magazynie ( klawisze F6 Odpisz wybraną, F7 Odpisz wszystkie ).

Pracownik w filii wprowadza do tabeli ( klawisz F5 Nowa przecena ) towary z magazynu 0 wprowadzając sugerowaną cenę sprzedaży. Dodatkowo może wprowadzić datę od jakiej ma zacząć obowiązywać dana przecena. Przy pomocy klawisza F9 Wyślij, wysyłane są wszystkie pozycje z tabeli, z wyjątkiem tych, które mają założoną blokadę. Blokadę wysyłki można zastosować wobec towarów co do których ceny nie jesteśmy jeszcze pewni.

W centrali po naciśnięciu klawisza F9 Odbierz wczytują się wszystkie nadesłane pozycje, które różnią się cenami od tych znajdujących się w magazynie tej filii w centrali. Centrala podejmuje decyzję czy dokonać przeceny. Może przecenić poszczególne towary ( F6 Odpisz wybraną ) lub wszystkie nadesłane pozycje ( F7 Odpisz wszystkie ).

Podczas importowania magazynu w filii, usuwane są z uwzględnione żądania przecen. Te nieuwzględnione przez centralę pozostają, lecz nakładana jest automatycznie blokada ponownego wysłania.

Inwentura - przesłanie protokołu różnic z programu pracującego w filii do programu w centrali.

Inwentaryzacja wykonana w filii w prostu sposób może zostać przeniesiona do centrali w celu zaktualizowania stanów magazynowych.

Po wypełnieniu protokołu różnic w filii ( Raporty -> Inwentura -> Protokół różnic ), wciskamy klawisz F9 Inne operacje i wybieramy F3 Export do centrali. W oknie Konfiguracja eksportu określamy w jaki sposób protokół różnic zostanie wysłany do centrali ( plik, e-mail, ftp ).

W programie pracującym w centrali wchodzimy do Protokołu różnic, wciskamy klawisz F9 Inne operacje i wybieramy F3 Import z filii. Po wczytaniu danych z pliku, wprowadzamy zmiany do magazynu klawiszem F6 Wprowadź zmiany do magazynu. Program automatycznie rozpoznaje jakiego magazynu dotyczy wczytana korekta stanów.

 
Filie POS są optymalnym rozwiązaniem dla niewielkich sieci sklepów, najlepiej należących do jednego właściciela. Jest to system elastyczny, łatwy do wdrożenia i nie nastręczający problemów podczas eksploatacji.

Jego budowa minimalizuje prawdopodobieństwo występowania pomyłek i daje właścicielowi pełną kontrolę nad procesem sprzedaży prowadzonym w wielu miejscach równocześnie.


Small Business moduł - hotelSmall Business - moduł hotel

Moduł hotel służy do kompleksowej obsługi recepcji hotelowej w oparciu o funkcje rezerwacji pobytów. Program zapewnia raporty i funkcje specyficzne dla hotelu, takie jak grafik pokoi i stan obłożenia hotelu, lista zameldowanych osób na konkretny dzień, lista posiłków czy sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego ( formularz KT-1 dla GUS ). Umożliwia również prowadzenie kalendarza rezerwacji dla obiektów dodatkowych ( pola golfowe, korty, siłownia, itp. ). Rozliczenie obiektu może być powiązane z rezerwacją hotelową lub nie.Program Small Business - moduł hotel


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - moduł hotel.


Dzięki integracji w jednym systemie obsługi recepcji hotelowej ( HOTEL ), gastronomii ( BISTRO BUSINESS ) i innych punktów sprzedaży ( sklepy, imprezy – SMALL BUSINESS ), całe obroty hotelu mogą być ujęte w jednolitych raportach i statystykach.

System uprawnień oparty jest o mocno rozbudowane uprawnienia programu Small Business.

HOTEL może współpracować z zewnętrznymi systemami obsługi teleinformatycznej w postaci centralek telefonicznych.


Podstawowe cechy programu HOTEL :

możliwość pracy w sieci – do 10 stanowisk ( w wersji sieciowej ),

współpraca ze wszystkimi dostępnymi na rynku drukarkami fiskalnymi i kuchennymi,

możliwość wystawiania paragonów w sieci na jednej drukarce fiskalnej ze wszystkich stanowisk,

nowoczesne i wygodne logowanie za pomocą kart magnetycznych lub kodów kreskowych,

nieograniczona ilość obsługiwanych pokoi ( w grafiku widoczne do 300 pokoi ),

możliwość zdefiniowania do 32 elementów wyposażenia dla pokoi hotelowych,

możliwość zgrupowania pokoi w grupach ( max. 32 grupy ),

możliwość zdefiniowania do 40 cenników dla pokoi ( weekendowy, sezon, poza sezonem, itd. ),

maksymalna ilość pokoi w rezerwacji grupowej - 100

możliwość zdefiniowania do 50 obiektów dodatkowych ( pola golfowe, korty, siłownia, itp. ) oraz prowadzenie dla nich kalendarza rezerwacji.


HOTEL można stosować zarówno w małych, średnich jak i dużych obiektach hotelowych, a dzięki dużej elastyczności konfigurowania systemu pozwala z powodzeniem stosować go również w hostelach, pensjonatach czy motelach. Szczególnie polecamy jego stosowanie w obiektach o szerokim zakresie usług hotelowo-gastronomicznych.


Kalendarz Rezerwacji :

Graficzna prezentacja rezerwacji.

Możliwość modyfikacji wysokości i szerokości komórek w grafiku.

Możliwość zmiany kolorystyki grafiku wg własnych potrzeb.

Podgląd bieżącego stanu pokoi.Hotel - kalendarz rezerwacji
Hotel - kalendarz rezerwacji

Możliwości rezerwacji :

Proste tworzenie i modyfikacja rezerwacji.

Potwierdzenia rezerwacji.

Rezerwacje grup lub pojedynczych osób

Możliwość wspólnego rozliczania kilku pobytów ( klienci korporacyjni )

Kalkulator posiłków

Możliwość definiowania wielu cenników

Rozbudowany i łatwy w obsłudze system rozliczania gości

Rozliczenia za pomocą dokumentów proforma, zaliczkowych, faktur, paragonów oraz dokumentów WZ.Hotel - rezerwacje
Hotel - rezerwacje
Możliwości raportowania :

Zestawienia obłożenia hotelu.

Raportowanie rezerwacji.

Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego ( formularz KT-1 ).


Small Business moduł - bistroSmall Business - moduł bistro

Moduł bistro stanowi rozwiązanie dla szeroko pojętej branży gastronomicznej. Sprawdzi się doskonale w fast foodzie, restauracji czy pizzerii.Program Small Business - moduł bistro


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - moduł bistro.


Prosty w obsłudze, przejrzysty interfejs ( czas szkolenia kelnera to ok. 15 min )
   
Niewielkie wymagania systemowe, duża szybkość działania
   
Praktycznie dowolna ilość zdefiniowanych kelnerów ( do 9999 pozycji)Bistro - wygląd ogólny
Bistro - wygląd ogólny


dowolna ilość otwartych rachunków

możliwość pracy w sieci – do 10 stanowisk ( w wersji sieciowej )

współpraca ze wszystkimi dostępnymi na rynku drukarkami fiskalnymi i kuchennymi

maksymalna ilość drukarek kuchennych: 16

możliwość korzystania z dowolnej drukarki kuchennej z dowolnego stanowiska w sieci

możliwość wystawiania paragonów w sieci na jednej drukarce fiskalnej ze wszystkich stanowisk

nowoczesne i wygodne logowanie kelnerów przy pomocy mikropastylek Dallas, kart magnetycznych, czy też kodów kreskowych

generowanie zamówień na surowce, które są poniżej stanu minimalnego

99 różnych sal – z definiowalnym układem stolików, przypisywanie kelnerów do określonych stolikówBistro - obsługa stolików
Bistro - obsługa stolików


obsługa ekranu dotykowego – intuicyjna praca
możliwość składania kilku zamówień przy jednym stoliku
podział istniejącego zamówienia
łączenie kilku zamówień lub stolików
możliwość przeniesienia zamówienia do innego stolika
możliwość przekazania stolika innemu kelnerowi
wyszukiwanie towarów po nazwie/kodzie
obsługa szuflady kasowej
szybkie wystawianie rachunków (zastosowania w fast foodach)
wystawianie dokumentów typu faktura, WZ, RW na drukarce kuchennej lub drukarce systemowej
raporty kelnerskie
definiowanie grup towarowychBistro - definiowanie grup
Bistro - definiowanie grup


obsługa wielu magazynów, podgląd wartości magazynu, możliwość inwentaryzacji

wraz z programem Small Business umożliwia kompletną obsługę firmy wraz z prowadzeniem księgowości lub też eksportem danych do najpopularniejszych programów księgowych

 
Terminal Kuchenny ( w standardzie )

aplikacja, która zastępuje drukarkę kuchenną, wyświetlając w kuchni bieżące zamówienia na ekranie dotykowym

umożliwia przesyłanie komunikatów dla kucharzy poprzez sieć

podgląd kilku zamówień jednocześnie

alarmy – powiadomienie kelnera o przygotowaniu posiłkuBistro - zamawianie posiłków
Bistro - zamawianie posiłków
Bistro - szybkie zamawianie
Bistro - szybkie zamawianie
Bistro - finalizacja zamówienia
Bistro - finalizacja zamówienia
Bistro - otwarte rachunki
Bistro - otwarte rachunki
Bistro - zamknięte rachunki
Bistro - zamknięte rachunki
Bistro - raporty kelnerskie
Bistro - raporty kelnerskie


Small Business moduł - kasy fiskalneSmall Business - moduł kasy fiskalne

Moduł stanowi rozszerzenie programu Small Business wersja sprzedaż i umożliwia współpracę programu ze wszystkimi kasami fiskalnymi które w tej chwili sprzedawane są na terenie Polski.Program Small Business - moduł kasy fiskalne


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - moduł kasy fiskalne.


Umożliwia zaprogramowanie kasy fiskalnej towarami z magazynów,

Umożliwia odbiór informacji o sprzedaży towarów ręcznie lub automatycznie po ustawieniu w programie odpowiedniego interwału czasu.

Uaktualnia automatycznie stany magazynowe na podstawie odebranych informacji o sprzedaży,

Umożliwia usuwanie z kas kodów towarów, które użytkownik chce wycofać ze sprzedaży,

Śledzi nanoszenie zmian do towarów, pozwalając na wybiórcze wysłanie do kas tylko tych towarów, które zostały zmienione, co znacznie przyśpiesza czas zaprogramowania.


Small Business moduł - wersja sieciowaSmall Business - moduł wersja sieciowa

Moduł stanowi rozszerzenie programu Small Business wersja sprzedaż i umożliwia pracę sieciową do 10 stanowisk w odrębie jednego lokalu.Program Small Business - moduł wersja sieciowa


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - moduł wersja sieciowa.


Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku równouprawnionych stanowiskach. Zaletą tego rozwiązania jest to, że wiele osób może równocześnie wykonywać wszystkie czynności w programie. Poszczególne komputery muszą być połączone siecią lokalną i na każdym z nich powinien być zainstalowany program Small Business w wersji sieciowej.
   
Zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci komputerowej ( LAN ).   Standardowa wersja sieciowa umożliwia podłączenie do 10 stanowisk roboczych ( w sieci takiej zawsze jeden z komputerów pełni rolę serwera, na którym znajduje się baza danych. Pozostałe stanowiska z zainstalowanym programem Small Business korzystają z tej bazy za pośrednictwem sieci lokalnej ).


Small Business - moduł dostęp terminalowySmall Business - moduł dostęp terminalowy

Moduł stanowi rozszerzenie programu Small Business i umożliwia zdalne logowanie się użytkowników do programu za pośrednictwem protokołu TCPIP.
Small Business moduł - kadry i płaceSmall Business - moduł kadry i płace

Moduł stanowi rozszerzenie programu Small Business wersja sprzedaż. Moduł ten umożliwia naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w firmie w różnych systemach wynagradzania - płacy zasadniczej, godzinowej, akordowej, prowizyjnej, z różnymi dodatkami i potrąceniami oraz według ewidencji czasu pracy.

Program Small Business - moduł kadry i płace


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - moduł kadry i płace.


Program zawiera wzory wielu różnych dokumentów - kwestionariusze osobowe, umowa o pracę, świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, odcinek płacowy, zaświadczenie o zarobkach, RMUA, karta czasu pracy, która może być wypełniana ręczne lub automatyczne według szablonów,


automatycznie wylicza wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za urlop czy płacy zasadniczej zgodnie z czasem pracy,

współpracuje z programem "Płatnik" umożliwia rozliczanie deklaracji miesięcznych a także generowanie i eksport dokumentów ZUA, ZZA, ZIUA,

tworzy roczne karty wynagrodzeń i na ich podstawie daje możliwość wystawienia PIT-11 lub PIT-40 dla pracowników,

podatek od wypłaconych wynagrodzeń naliczany jest co miesiąc oraz w ujęciu rocznym wraz z deklaracją PIT-4R,

deklaracje podatkowe można przesłać za pomocą e-Deklaracji, wydrukować na formularzu lub na czystej kartce,

kontroluje stany urlopów i udzielonych pracownikom urlopów wypoczynkowych,

tworzy historię rozliczeń z pracownikiem, z  wyliczaniem średniego wynagrodzenia za zadany okres,

umożliwia również stworzenie różnych raportów i zestawień z danych płacowych, potrzebnych w księgowości.


Small Business - moduł książka przychodów i rozchodówSmall Business - moduł książka przychodów i rozchodów

Moduł stanowi rozszerzenie programu Small Business wersja sprzedaż

Program Small Business - moduł książka przychodów i rozchodów


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - moduł książka przychodów i rozchodów.


Moduł umożliwia : automatyczne wypełnianie księgi podatkowej danymi zawartymi w programie, w dokumentach przychodowych ( faktury, paragony, rachunki, korekty, noty obciążeniowe, różnice kursowe ), zakupowych i kosztowych oraz z płac pracowników,

wypełnia deklaracje i rejestry podatkowe VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, Intrastat, naliczenie podatku dochodowego - na podstawie zasad ogólnych PIT-5, na zasadach podatku liniowego PIT-5L lub według ryczałtu,
prowadzi i rozlicza ryczałty samochodowe,

Prowadzi spis i ewidencję środków trwałych z naliczeniem rat amortyzacji i planem amortyzacji,

ma możliwość wysłania deklaracji podatkowych przez e-Deklaracje, wydruku deklaracji na gotowych formularzach lub "czystych" kartach.


Small Business - moduł księgi handlowejSmall Business - moduł księgi handlowej

Moduł stanowi rozszerzenie programu Small Business wersja sprzedaż

Program Small Business - moduł księga handlowa


Poniżej prezentujemy podstawowe możliwości programu Small Business - moduł księga handlowa.


Moduł księgi handlowej zawiera typowe dla tego typu systemów rozwiązania :

plan kont z 5-poziomową analityką,

dwuetapowe księgowanie - jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych ,

samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową,

możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu,

wprowadzanie przez księgową dowodów własnych,

możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp.

W trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów program pokazuje zapisy wchodzące w skład sald, a także umożliwia podgląd dowodów, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Dowody zadekretowane lecz nie zaksięgowane nawet z tego miejsca można poprawiać.

   
System został głęboko zintegrowany - w rzeczywistości jest to jeden program , co zaowocowało możliwościami niespotykanymi w programach konkurencji :

bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych ( a nawet dopisywanie nowych ) w czasie samej dekretacji,

bezpośredni dostęp do raportów specyficznych dla innych części programu w trakcie przeglądania obrotów i sald.

Przykładowo oglądając zapisy na koncie 700 możemy natychmiast wejść do ewidencji sprzedaży i wypełnić ją za dowolny okres, uzyskując tym samym wiarygodne zestawienie umożliwiające kontrolę zgodności.

Wśród innych raportów, które program pozwala sporządzić w trakcie przeglądania sald i obrotów są : raporty kasowe, inwentaryzacja, ruch towarów w magazynach, stan firmy, spis dłużników i wierzycieli, wartość sprzedaży wg cen zakupu itp. ( około 30 różnorakich raportów ).


wstecz Drukuj stronę